PAR MUMS | DARBĪBAS SFĒRAS | PARTNERI | JAUTĀJUMI | KONTAKTI
BalticGeo darbības sfēras:

• Inženierģeoloģiskā, ģeotehniskā izpēte būvprojektēšanai;• Topogrāfija;

• Hidroģeoloģiskā izpēte un aprēķini;

• Ēku būvpamatu apsekošana;• Ekoloģiskā izpēte.

Deiliko design
© 2006 BalticGEO